Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący – Wojciech Rutkowski

Wiceprzewodniczący – Adam Majda

Skarbnik –  Stella Szlucha–Kowalska

Sekretarz– Patrycja Szmidt

Regulamin Rady Rodziców

PROTOKOŁY Z ZEBRAŃ

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

 

Konto Rady Rodziców

Sugerowana składka w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 60 zł/ rok od rodziny (niezależnie od ilości dzieci uczących się w szkole)

Składkę można wpłacać bezpośrednio na konto Rady Rodziców (z tytułem imię i nazwisko dziecka oraz klasa)  lub przez skarbników klasowych.

Numer konta:      Rada Rodziców przy SP 82 we Wrocławiu   96 1240 1994 1111 0000 2501 4703  

Pieniądze, które Państwo wpłacają wykorzystujemy między innymi przez:

 • wspieranie Szkoły w organizacji wszelkich konkursów oraz inicjatyw w szkole (konkursy językowe, czytelnicze, sportowe, plastyczne
 • troszczenie się o dzieci w trudnej sytuacji materialnej dofinansowując wycieczki, obiady lub ubezpieczenie NWW
 • doposażanie szkolnej biblioteki w niezbędne lektury, ciekawe pozycje czytelnicze dla dzieci i nauczycieli 
 • doposażanie sal lekcyjnych w potrzebne, nowoczesne pomoce naukowe
 • doposażanie szkoły w wygodne i lubiane przez nasze dzieci pufy
 • wspieranie szkoły w projektach
 • pomoc w zakupie sprzętów do pracy z dziećmi- np. sprzęt do Biofeedback
 • pomoc w organizacja balu karnawałowego/andrzejek/festynów/dni sportu
 • nagrody dla wybitnych uczniów 
 • drzewa pamięci ósmoklasistów 
 • pożegnanie ósmoklasistów

Druki

Druk deklaracja religia – etyka POBIERZ

Druk deklaracja wychowanie do życia w rodzinie POBIERZ

Zasady naboru – kl. I SP- pobierz tutaj —>POBIERZ

Zarządzenie Prezydenta – pobierz tutaj —>POBIERZ

SP klasy I – harmonigram – pobierz tutaj —>POBIERZ

Przydatne linki:

https://liblink.pl/Ef1BiprPwP

https://liblink.pl/kGDoeBgHsT

UWAGA WAŻNE !

POBIERZ –> Zasady-korzystania-przez-uczniow-z-telefonow-komorkowych

POBIERZ –> procedura kontaktów z Rodzicami

POBIERZ –> PROCEDURA REGULUJĄCA OBECNOŚĆ na terenie szkoły

Regulamin korzystania z terenów szkoły.

POBIERZ —> regulamin korzystania z terenów szkoły

Poradnik dla rodziców "Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy"

Niniejszy poradnik, przygotowany przez Fundację „Rodzice Szkole”, wskazując, jak założyć i prowadzić radę rodziców jest elementem szerokiego programu uspołeczniania polskiej oświaty. Autorzy mają nadzieję, że będzie on służył wszystkim zainteresowanym, a przede wszystkim radom rodziców, dyrektorom i nauczycielom szkół oraz oświatowym pracownikom samorządowym. Zdając sobie sprawę z trudności przedstawienia w krótkim materiale tak szerokiej problematyki zainteresowanych odsyłamy do zamieszczonej na końcu książki bibliografii.

Poradnik dla rodziców „Rodzice partnerzy i sprzymierzeńcy” POBIERZ

Skip to content