Regulaminu zwrotu podręczników

Regulamin_i_wytyczne_zwrotu_podręczników_w_roku_szkolnym_2024

Regulamin i wytyczne zwrotu podręczników w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Rodzice i Nauczyciele, Drodzy Uczniowie!  

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2023/2024, nadchodzi również czas zwrotu zestawów podręczników szkolnych do biblioteki.

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami i o ścisłe ich przestrzeganie by wszystko przebiegło sprawnie.  

 1. Podręczniki są zwracane przez uczniów klas IV – VII według ustalonego harmonogramu w dniach 10 – 17.06.2024r. o wyznaczonych godzinach. Cała klasa przychodzi do biblioteki z nauczycielem prowadzącym w tym czasie lekcję z klasą według harmonogramu zbioru podręczników. Wyjątek stanowią klasy I i III rozliczane z podręczników według innych zasad.
 2. Każdy uczeń ma obowiązek zwrócenia kompletu podręczników, które otrzymał na początku roku szkolnego. Przyjmowane będą jedynie całe komplety. Brak jakiegokolwiek podręcznika w komplecie spowoduje odmowę przyjęcia podręczników. Należy w takim przypadku stawić się z uzupełnionym, całym kompletem na następny dzień.
 3. Zwrotowi nie podlegają podręczniki z religii, wychowania do życia w rodzinie, etyki oraz ćwiczenia.
 4. Zwrotowi nie  podlegają podręczniki z klas: II, V i VIII. Podręczniki tracą swoją trzyletnią przydatność do użytkowania. Uczniowie tych klas otrzymają w roku szkolnym 2024/2025 nowe podręczniki.
 5. Zwrot potwierdza uczeń swoim podpisem na protokole zwrotu podręczników jeśli odda w dniu zwrotu cały komplet podręczników.  W przypadku braku podręcznika w komplecie reszta podręczników nie będzie przyjmowana, aż do przyniesienia całego kompletu lub przyniesienia dekompletu z odkupionym brakującym podręcznikiem.
 6. Uczniowie zobowiązani są do zwrotu podręczników, które nie mogą mieć takich cech zniszczenia, które utrudniają ich dalsze użytkowanie.
 7. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się:
 • trwałe zabrudzenie,
 • zalanie podręcznika w sposób uniemożliwiający dalsze korzystanie z podręcznika,
 • popisanie, porysowanie, wpisanie wulgaryzmów,
 • wyrwanie i nie wklejenie wyrwanych kartek,
 • inne wady mechaniczne powstałe na skutek niedbania o powierzone podręczniki, które uniemożliwiają korzystanie z nich w przyszłości przez kolejne roczniki.

8. Niezdanie kompletu podręczników bądź niedostarczenie w dniu zbiórki odkupionego podręcznika, wiązać się będzie z wstrzymaniem wydania podręczników na przyszły rok szkolny do momentu rozliczenia się z biblioteką za rok poprzedni.  Zabieg ten jest nieunikniony, ponieważ niezdanie kompletu podręczników w obecnym roku szkolnym uniemożliwi przekazanie innemu uczniowi kompletu podręczników na nowy rok szkolny.

Skip to content