Egzaminy klas 8

Drodzy Rodzice!

W dniach 14, 15 i 16 maja 2024r. odbędzie się Egzamin ósmoklasisty.

W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych ani obiadów. Prosimy o pozostawienie dzieci w domach. W czasie trwania egzaminu mamy obowiązek zapewnić uczniom zdającym egzamin dobre warunki pracy, w tym absolutną ciszę – jest to obowiązek nałożony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W tym roku mamy wielu uczniów piszących Egzamin ósmoklasisty, co wiąże się ze zwiększoną liczbą komisji i małą liczbą nauczycieli, którzy nie są w danym dniu zaangażowani w przeprowadzenie egzaminu.  Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki,  zorganizowana będzie opieka świetlicowa w godzinach 7:00-17:00.

Dzieci  będą pozostawały w tym czasie wyłącznie w sali świetlicowej, nie wychodzimy na boisko.

Formularz zgłoszenia do świetlicy został wysłany przez dziennik Librus.
Wypełniony  formularz prosimy dostarczyć do sekretariatu lub wysłać wiadomość z informacją  przez dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy p. Ewy Poddaniec-Kwaśny do 9 maja 2024r.

Skip to content