Projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu WFzAWF

WF z AWF to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki realizowany we współpracy ze wszystkimi Akademiami Wychowania Fizycznego w Polsce.

Celem programu jest poprawa i monitoring stanu kondycji fizycznej dzieci i młodzieży po przerwie od zorganizowanych zajęć z aktywności ruchowej, spowodowanej pandemią koronawirusa SARS-Cov-2. Nauczyciele uczestniczący w szkoleniach, po ich zakończeniu uzyskują certyfikaty uprawniające ich do realizacji w swoich szkołach II etapu projektu czyli zajęć ruchowych dla uczniów tzw. Sport Klubów.

W ramach projektu dla nauczycieli wychowania fizycznego zorganizowana została konferencja. Ośmiogodzinne szkolenia zostały podzielone na część teoretyczną (zdrowotną i psychologiczną) oraz praktyczną. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający podwyższenie kompetencji.

Dzięki udziale naszej szkoły w Projekcie WFzAWF nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach, które pomogą ponieść zdolności motoryczne na optymalny dla nich poziom. 

 

Adrian Gierak

nauczyciel wychowania fizycznego

Skip to content