W dniach 23 i 24.06.2021 nie ma zajęć dydaktycznych – OPIEKA!

W dniach 23, 24 czerwca 2021r. nie ma zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia opiekę dla WSZYSTKICH KLAS 1 – 8. Opiekę sprawować będą nauczyciele przedmiotowcy – nie wychowawcy klas.

Prosimy rodziców uczniów klas 1 – 3 o złożenie wniosku o opiekę do dnia 18.06.2021r.

opieka_-_23_i_24.06.2021.pdf

Uczniowie klas 4-8 będą mieli zapewnioną opiekę w czasie zajęć lekcyjnych według planu. Uczniowie zgłaszają potrzebę opieki do wychowawcy klasy do dnia 18.06.2021r.

Skip to content