Myślenie Krytyczne w naszej Szkole

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,

z ogromną radością pragnę poinformować, że od marca 2023 rusza w naszej szkole 4 – letni projekt systemowego wsparcia szkół w zakresie kultury myślenia krytycznego – organizatorem projektu jest Instytut Krytycznego Myślenia, a w naszej szkole zespół wdrożeniowy, którego liderem i koordynatorem jest Pani Anna Skóra nauczycielka matematyki.

Projekt zakłada zmianę sposobu myślenia o edukacji, wdrożenie kultury myślenia zamiast kultury wiedzy w klasach, nawiązanie głębszych relacji pomiędzy nauczycielem i uczniami oraz systemowe wsparcie nauczycieli we wdrożeniu nowej kultury.

Jesteśmy jedną z nielicznych szkół we Wrocławiu, które podjęły wyzwanie XXI wieku w zakresie systemowego, oddolnego wprowadzania zmian w edukacji, mam również nadzieję, że jako cała społeczność szkolna będziemy w tych zmianach razem, wzajemnie się wspierając i inspirując.

Zapraszam do zapoznania się z programem, który jest udostępniony na stronie Instytutu Krytycznego Myślenia:

Instytut Krytycznego Myślenia (instytutkrytycznegomyslenia.pl)

serdecznie pozdrawiam

Małgorzata Olewińska – Syta

Dyrektor

Skip to content