Egzamin Ósmoklasisty 2023

W dniach 23, 24 i 25 maja 2023r. odbędzie się Egzamin ósmoklasisty.
W tych dniach nie ma zajęć dydaktycznych ani obiadów. Prosimy o pozostawienie dzieci w domach. W czasie trwania egzaminu mamy obowiązek zapewnić uczniom zdającym egzamin dobre warunki pracy, w tym absolutną ciszę – jest to obowiązek nałożony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W tym roku mamy wielu uczniów piszących egzamin ósmoklasisty, co wiąże się ze zwiększoną liczbą komisji i małą liczbą nauczycieli, którzy nie są w danym dniu zaangażowani w przeprowadzenie egzaminu. Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki,  zorganizowana będzie opieka świetlicowa w godzinach 7:00-17:00. Dzieci będą pozostawały w tym czasie wyłącznie w sali świetlicowej.

Formularz zgłoszenia do świetlicy dostępny tutaj: POBIERZ

Wypełniony  formularz prosimy dostarczyć do sekretariatu lub wysłać przez dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy p. Ewy Poddaniec-Kwaśny do 17 maja 2023r.

Skip to content