Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Oliwia Sieradzka – pedagog 1-4

Bugzel Weronika – pedagog 5-8

Natalia Kawalec – psycholog

Karolina Dziubińska – logopeda

Dominika Bębas – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający

Marta Lewandowska –  RSA Biofeedback

Informacje

Dokumenty do pobrania

Materiały dla rodziców, uczniów, nauczycieli

Pomocne materiały z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców, uczniów i nauczycieli są także dostępne na:

► DYSK GOOGLE 

Logopeda

REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ POBIERZ

RSA Biofeedback

W naszej szkole od co najmniej od 5 lat prowadzone są zajęcia RSA Biofeedback.

Jest to innowacyjna forma pomocy dziecku. Polega na pracy przy komputerze. Zajęcia są dostosowane do wieku dziecka. Uczymy się synchronizować pracę serca i oddechu. Dziecko otwiera i zamyka, swoim oddechem, obrazy na ekranie komputera.
Decyzja o zakwalifikowaniu na zajęcia wynika z posiadanej przez szkołę dokumentacji (opinii, orzeczeń) oraz z diagnoz prowadzonych przez pedagoga, psychologa, logopedę oraz wychowawców klas.

RSA (Respiratory Sinus Arrhythmia – niemiarowość zatokowa, dotyczy pracy serca) – to trening łączący w sobie procesy samoregulacji w zakresie oddechu i rytmu serca. RSA to właściwie naturalna zmienność rytmu serca, która dostosowuje się do określonego cyklu oddechowego. RSA Biofeedback to metoda, dzięki której możemy uzyskać stan równowagi organizmu, poprawiając funkcje serca i wydolności oddechowej. Pozornie obydwa układy: oddechowy i sercowo-naczyniowy są czymś odrębnym od siebie. Jednak oddziałują na siebie nawzajem a ich synchronizacja powoduje dobroczynne skutki zdrowotne.

W treningu RSA Biofeedback wyzwalamy i wzmacniamy proces  synchronizacji oddechu z pracą serca. Ma to znaczenie dla zwiększenia odporności na stres, dla lepszej koncentracji uwagi, samoświadomości i samokontroli. W zajęciach może brać udział każde dziecko. Szczegółowymi wskazaniami do udziału w terapii są występujące u dzieci trudności szkolne: zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci i spostrzegania, zaburzenia mowy, dysleksja, nerwice, stres, niepokój psychoruchowy, zaburzona samoocena dziecka. Zajęcia prowadzone są po to, aby dziecko mogło poprawić funkcje poznawcze (związane z procesem uczenia się), uzyskać stan relaksacji, wyciszenia, zredukować poziom stresu, złagodzić stany drażliwości i nadpobudliwości.

Wskazane jest prowadzenie treningów  biofeedback  1-2 razy w tygodniu, najlepiej zawsze tego samego dnia i o tej samej godzinie, czas przeznaczony na 1 trening to ok. 30 minut.Aby treningi były skuteczne, odstęp między nimi nie powinien być większy niż 7-10 dni. Pierwsze spotkanie to rozmowa z rodzicem, która pozwala zebrać wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do ukierunkowania pracy z dzieckiem. Liczba sesji (spotkań) niezbędna do uzyskania pozytywnych efektów terapii jest wartością szacunkową, im więcej treningów, tym efekty terapii są większe i trwalsze.

Zajęcia prowadzone są w cyklach do 20 sesji dla jednego dziecka (sala 6a).

Treningi prowadzi Marta Lewandowska.

Godziny pracy

Godziny dostępności* (Zgodnie z art. 24 ust. 2f Karty Nauczyciela) specjalistów PPP na rok szkolny 2023/2024:

Oliwia Sieradzka – poniedziałki 13.20-14.20

Natalia Kawalec – wtorek 8.00-9.00

Bębas Dominika – wtorek, czwartek 7.00-7.30

*godziny dostępności mogą ulec sporadycznym zmianom np. ze względu na spotkania poza placówką, szkolenia, zastępstwa, wycieczki, interwencje kryzysowe itp.  

Rodziców chcących umówić się na konsultację w godziny dostępności prosimy o ustalenie terminu  telefonicznie lub poprzez wiadomość Librus z wybranym specjalistą.

Skip to content