Żywa Biblioteka

W tym roku nasza szkoła po raz trzeci bierze udział w realizacji projektu „WSPARCIE DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH – Żywa Biblioteka dla szkół”

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Diversja oraz Miejską Bibliotekę Publiczną i składa się z warsztatów na temat mowy nienawiści i edukacji międzykulturowej oraz wydarzenia „Żywa Biblioteka”.

Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść, wybrać interesującą go książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Jednak w tej bibliotece Książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które stykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką Żywą Książkę, wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat danej grupy z rzeczywistością, mogą przekonać się osobiście, jak jest naprawdę i w konsekwencji dowiedzieć się czegoś nowego, zmienić swoje postrzeganie i nastawienie.

Skip to content