Powrót do nauki stacjonarnej – COVID19

Szanowni Państwo,

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,

zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. wracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy będzie odbywać się tak, jak do tej pory, w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których mowa w

Zarządzeniu 1/2021/2022 Dyrektora Szkoły z dn. 26 sierpnia 2021 r. oraz komunikacie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/powrot-uczniow-do-nauki-stacjonarnej-od-10-stycznia-2022-r ).

Zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia, aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, należy szczególnie zadbać w miarę naszych możliwości lokalowych i logistycznych o działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego. Są one niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Istotny wpływ na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej kolejnymi mutacjami koronawirusa ma:
·         przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów;
·         stosowanie się do Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

Nadal obowiązuje obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu, a uczniowie powinni ten obowiązek respektować.

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej (do odwołania) został uregulowany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn.zm.)

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000861/O/D20210861.pdf

Zachęcamy do kontynuowania szczepień, zarówno dla pracowników szkół, jak i uczniów, jako najbardziej skutecznej formie przeciwdziałania COVID-19.

Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień w codziennym życiu będą obecnie stałym elementem pracy szkoły.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/bezpieczenstwo.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-dzieci-powyzej-5-roku-zycia–scenariusze-zajec-dla-nauczycieli-wychowania-przedszkolnego2

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepienia-uczniow-od-12-roku-zycia–materialy-informacyjne

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacje-o-szczepieniach-przeciw-covid-19

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości w zakresie szczepień dzieci i młodzieży więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie   internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

 

Wraz z powrotem do szkoły pamiętajmy o sobie nawzajem, dbajmy o siebie i bądźmy wobec siebie czuli i uważni.

Z wyrazami szacunku

 

Małgorzata Olewińska – Syta

Dyrektor

Skip to content