Podziękowanie

Dziękujemy bardzo uczniom, rodzicom oraz nauczycielom ze Szkoły Podstawowej nr 82 we Wrocławiu

za zorganizowanie zbiórki i podarowanie czworonożnym podopiecznym wspaniałych darów.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu, ul. Ślężna 2

Skip to content