JUBILEUSZ 60 – lecia Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia

1 października 2021 r.
Oficjalne uroczystości 60 – lecia naszej szkoły od godz. 10.00 – 13.00
W tym dniu na terenie szkoły przebywają uczniowie biorący udział w obchodach oraz te klasy, które nie mają zorganizowanych wyjść w ramach Dnia pustej sali. Opieka świetlicowa jest zapewniona. Obiady są odwołane. Sekretariat pracuje w godz. 8.00 – 14.00

2 października 2021 r.
FESTYN SZKOLNY godz. 10.00 – 14.00 dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości.
1.KAWIARENKA (podwórko pod oknami sali nr 9) sprzedaż ciast, kawy, herbaty; Zebrane pieniądze będą przeznaczone na szkolnego krasnala
2.Stoisko z TOSTAMI z serem- zebrane pieniądze będą przeznaczone na szkolnego krasnala
3.STACJE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ ( zielone boisko):
I.Rzuty do celu woreczkami gimn.
II.Bieg z balonem- uczestnik pokonuje slalom trzymając balon między nogami
III.Rakietkomania – przebieżka z piłeczką na rakietce
IV.Skoki na skakance- uczestnik wykonuje po 10 skoków obunóż i na jednej nodze
V.Rzut do celu – rzut ringo na tyczkę
VI.Przejście równoważne po ławeczce
VII.Slalom z piłką nożną
VIII.Deskorolka na leżąco

4.BALONOWE STWORY
5.MALOWANIE TWARZY
6.WYSZYWANKI MATEMATYCZNE
7.WYSTAWA JESIENNYCH BUKIETÓW
8.ZABAWY RODZINNE:
A.SKĄPANY ZIEMNIAK- rzuty ziemniakiem do wiaderka z wodą(po trzy rzuty rodzic z dzieckiem)
B.SZACOWANIE WAGI- dziecko i rodzic szacują ile waży worek i zapisują na karteczce. Na koniec losowanie nagrody wśród osób, które oszacowały prawidłowo.
C.GRA PLENEROWA- gra narysowana kredą na betonie.
D.PRZECIĄGANIE LINY – rodzice z dziećmi

9.WYLOSUJ SOBIE KSIĄŻKĘ- stanowisko, na którym dzieci zakręcając koło loterii mogą wygrać książkę, jabłko lub drobną nagrodę
10.POMALUJMY NASZE CHODNIKI – z pomocą nauczyciela prowadzącego malowanie chodników kredą na zadany temat

Przypominam, że w tym dniu odrabiamy 12 listopada (dzień wolny, szkoła będzie zamknięta), dlatego też obecność podczas Festynu uczniów i pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych jest obowiązkowa.

Małgorzata Olewińska-Syta
Dyrektor Szkoły

Skip to content