7a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 INF PD 41 POL MK 53 HIST BC 52 CHEM AK 57 FIZ ŁG 57
2 8:25- 9:10 POL MK 53 POL MK 53 NIEM PM 56 MAT SA 56 MAT SA 56
3 9:20-10:05 MAT SA 26 GEOGR KB 28 MAT SA 26 POL MK 53 ANG AC 26
4 10:15-11:00 NIEM PM 56 ANG AC 26 POL MK 53 WF-Ch #ch7 sz
WF-Dz #dz7 sg
ZZW MK 53
5 11:15-12:00 HIST BC 52 MAT SA 5 FIZ ŁG 57 ANG AC 26 GEOGR KB 28
6 12:20-13:05 CHEM AK 57 BIOL AM 28 BIOL AM 28 MUZ GT 27 PLAST BC 52
7 13:20-14:05 WF-Ch #ch7 sg
WF-Dz #dz7 sz
WF-Ch #ch7 sz
WF-Dz #dz7 sg
REL OD 54   WF-Ch #ch7 sz
WF-Dz #dz7 sg
8 14:15-15:00 dzw MP 27       etyka #e78 26
Obowiązuje od: 2022.09.01
Drukuj plan
wygenerowano 26.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum