6b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 MAT ŁP 3 HIST BC 52 POL JM 27 ANG JK 3 INF PD 41
2 8:25- 9:10 WF-Ch #ch6 sg
WF-Dz #dz6 sz
PLAST BC 52 POL JM 27 MAT ŁP 3 ANG JK 5
3 9:20-10:05 ANG JK 3 WF-Ch #ch6 sz
WF-Dz #dz6 sg
BIOL AM 28 POL JM 27 GEOGR KB 28
4 10:15-11:00 POL JM 27 POL JM 27 MUZ GT 54 NIEM WM 52 MAT ŁP 3
5 11:15-12:00 TECH Ki 53 MAT ŁP 3 MAT ŁP 3 WF-Ch #ch6 sz
WF-Dz #dz6 sg
REL OD 26
6 12:20-13:05 HIST BC 52 ZZW JK 5 WF-Ch #ch6 sg
WF-Dz #dz6 sz
etyka #e56 26  
Obowiązuje od: 2022.09.01
Drukuj plan
wygenerowano 26.08.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum